Blog

chjcjkgk 150 150 Identrics Identrics
chjcjkgk

Identrics internship stories leading picture
Internship stories #1: Georgi Angelchev 1000 667 Identrics Identrics
Internship stories #1: Georgi Angelchev

Here at Identrics, we are tech freaks who always strive towards new technology and innovations. We are nevertheless simply people…

Signing business document
“Айдентрикс“ АД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 5000 3337 Identrics Identrics
“Айдентрикс“ АД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 23.06.2020г.  „Айдентрикс“ АД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за…